דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

להחזיר את עונש המוות

יש להחזיר את חוק עונש המוות למחבלים עם דם על הידיים.

הם אינם שונים מהנאצים ימ"ש שרצו להכרית את עם ישראל.

יש להחיל על המחבלים את חוק עשיית דין-בנאצים ועוזריהם תש"י - 1950 ולהוציאם להורג ע"פ חוק זה.

החוק קובע: "פשע כלפי העם היהודי" –פירושו אחד המעשים המפורטים להן שנעשה בכוונה להשמיד את העם היהודי, השמדה גמורה או חלקית,

ואלה המעשים:

1. הריגת יהודים.

2. גרימת נזק חמור ליהודים בגוף או בנפש.

3. העמדת יהודים בתנאי-חיים שיש בהם כדי להביא להשמדתם הגופנית.

4. קביעת אמצעים שכוונתם למנוע את הילודה בקרב היהודים.

5. העברת ילדים יהודים לקיבוץ לאומי או דתי אחר בדרך כפייה.

6. השמדה או חילול של נכסים או ערכים דתיים או תרבותיים של יהודים.

7. הסתה לשנאת יהודים.

כל זה נעשה ע"י המחבלים וע"כ יש להוציאם להורג ולא לתת להם "בית הבראה" בבתי- הסוהר כולל תנאי ביקור שאינם זכאים לכך ע"פ הדין הבילאומי.

כן יש להחיל חוק זה על המשוחררים שחזרו לעסוק בטירור-אין להאמין לערבים הם כולם רמאים ומנסים בדרכי רמאות להשיג את יעדם ולהרוס את מדינת ישראל. דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית