דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

מכתב

דב פרומן

רח' הרב הרצוג 19

ירושלים 92387

לכבוד

הרשות לניצולי השואה

רח' יצחק שדה 17

ת.ד. 57380

תל-אביב 61572

א.ג.נ.

הנידון: הכרה במחלת הסוכרת בתיק 160115
ת.ז. 000090415

באחוזים שנקבעו לי בוועדת הערר לא נלקח בחשבון מחלת הסוכרת שאובחנה אצלי בשנת 1987, בוודאי שסבלתי ממנה עוד לפני שהיא אובחנה.

ע"כ אבקש להכיר במחלת הסוכרת כמחלה נוספת ולהעניק לי בעבורה אחוזי נכות נוספים.

לוטה: סיכום מידע רפואי.

בכבוד רב

דב פרומן

דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית