דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

קולן של מסורבות גט

פליאה בעיני על רב חכם, הרב אליעזר מלמד שמסכים במאמרו "בין השיטין" שבתי-הדין הרבניים אינה "טלית שכולה תכלת" ובכל זאת תומך בהם ומביא ראיות מחכמינו בתקופת בית שני.

שם דובר ברשעים ובכדי לא לגרום להתערבות הכובשים עשו מה שעשו. כיום לא מדובר בכובשים, אלא בדיינים שאינם מאמינים במדינת ישראל כ"אתחלתא דגאולה" אלא רק בקבלת כספי המדינה.

בתי הדין אשמים בכל תקלה שקיימת.

בית משפט למשפחה לא היה קיים אילו בתי הדין היו מתנהגים עפ"י הדין ופוסקים מזונות לילדים בצורה נכונה ולא בצורה מזערית, במיוחד כשהגבר הציג את עצמו כחרדי.

פסיקה זאת הביאה להקמת בית משפט למשפחה.

עתה בעניין מסורבות גט- כל מי שבקיא בנידון יודע שיש פיתרון הלכתי למסורבות-גט, בעצמי כתבתי על כך מאמר (ראה מאמרים נוספים באתר זה), כי בתי הדין הרבניים משופעים בדיינים חרדים שספק אם ראויים להיות דיינים עפ"י הרמב"ם שדורש שדיינים ידעו גם "מהבלי העולם הזה" ואלה הרי פוסקים לפי השקפה חרדית ולא לפי ההלכה כי אם היו פוסקים לפי ההלכה היו מזמן מוצאים פתרון למסורבות-גט. לא ראוי להגן על אלה שאינם ראויים להגנה - בתי הדין הרבניים.

דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית