דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

גזל הרבים שאין לו תקנה עולמית

אדם משלם במשך שנות פעילותו המשקית 18% ממשכורתו לביטוח לאומי עבור סעיפים שונים וביניהם קצבת זקנה. הביטוח הלאומי אינו מס אלא ביטוח, וכלל הוא בביטוח כנאמר בחוק הביטוח:

"כשבא האירוע יש לשלם".

לא כן אצל ממשלת ישראל.

"מהותו של ביטוח
חוזה הביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח תמורת דמי ביטוח לשלם בקרות מקרה הביטוח תגמולי ביטוח למוטב."

נכון שאין המדינה מוציאה "פוליסה" תמורת הכספים הרבים שהאזרח משלם לה, אולם עקב זאת המדינה אינה יכולה להכחיש שקיבלה את הכסף בכדי להעניק לאזרח עזרה כספית בימי זקנתו.

חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 קובע בס' 23:

"צורת החוזה
חוזה יכול שיעשה בכתב, בע"פ או בצורה אחרת..." ולעניות דעתי "החוזה שבין האזרח והביטוח הלאומי הוא חוזה של 'צורה אחרת'".

חוק חוזים אחידים תשמ"ג-1982 קובע בס' 2 הגדרות:

"חוזה אחיד - נוסח של חוזה שתנאיו כולם או מקצתם נקבעו מראש על ידי צד אחד..."

מכאן שהחוזה הווירטואלי שבין האזרח ובין הביטוח הלאומי הוא גם חוזה אחיד.

אם המדינה רצתה שחוק חוזים אחידים לא יחול על הביטוח הלאומי היא הייתה צריכה להכריז על כך כמו שהכריזה על נזקי טבע וחקלאות, "קופות גמל", ביטוח יהלומים ומתנות יקרות, ומאחר ולא הכריזה על כך הרי חל חוק חוזים אחידים והממשלה שאינה מקיימת את חובותיה על ידי קיצוץ בקצבאות (נעבעך) עוברת על חוקי עצמה וגוזלת את הרבים. דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית