דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

מחריבי הציונות הדתית

הרב לוי ממשיך בפזמונו - איחוד עם כל החד מימדים הקיימים במדינה כחלק מהריסת הציונות הדתית לאלתר. הגיע הזמן ש"ציבור הציוני" דתי שהוכה ע"י מנהיגיו שיביעו את דעתם.

שלא זו הדרך!

פלורליזם ולא אחדות

אינני גורס את המטיפים לאחדות הציבור הציוני-דתי.

אין קשר בין המטרות ואין קשר בין כיווני הציונות-הדתית בחלקיה השונים.

אינה דומה הציונות הדתית של ותיקיה ל"ציונות" הדתית של החרד"לניקים, שספק אם יש בהם ציונות כלל.

אינה דומה הציונות הדתית של ח"כ איתם ולוי לציונות הדתית של המפד"ל, כי להם לא חשוב שהמדינה תתנהל עפ"י משנת הציונות הדתית, אלא חשובים להם תחומי ההתנחלות בלבד.

אין קשר בין יוצאי מפלגת גנדי ז"ל ובין הציונות הדתית.

הכל עבר לחרדים האנטי-ציוניים.

שיטת ההתנהגות של איתם ולוי בעניין גוש-קטיף הביאה לכישלון בלבד. הם שכחו שבמקרים כאלה יש ללכת בדרכי יעקב אבינו: תפילה, דורון ומלחמה. הם הטיפו רק למלחמה. קבלנו את "עמונה" ויתר ה"הצלחות".

הם לא היו מוכנים לדבר עם הצד השני וגרמו לכך ששנים אחרי פינוי גוש-קטיף אלפי משפחות נמצאות במצב של סבל בל-יתואר - אבל אצלם היה העיקר שצריך "צדק מוחלט!" רק הם צודקים.

הרב חנן פורת, בשם "הצדק המוחלט" הפיל ממשלה ימנית וגרם לשמאל לעלות לשלטון - האיחוד של המפד"ל עם החד-מימדים גרם לנפילה מוחלטת של הציונות הדתית. אין מי שידאג למועצות הדתיות, אין מי שידאג לבתי הדין הרבניים ואין מי שידאג לישיבות הציוניות ולישיבות ההסדר.

שניים מחברי הציונות הדתית נמצאים בצמרת "קדימה" (שנלר, בן ששון). החלק בציונות הדתית הסולד מהחד-מימדיות עבר למימד.

אם אנו רוצים לשאת בגאון את דגל הציונות הדתית חייבים לצעוד לפלורליזם ולא לאחדות.

איחוד - בכייה לדורות

האיחוד שהחרד"לניקים ו"הצופה" בעל האוריינטציה החד-מימדית כל כך נלהבים ממנו יהיה בכייה לדורות.

כשמצ"ד נקלטה מחדש במפד"ל המטרה המוסווית היתה לחסל את המפד"ל ואיתה את הציונות הדתית השפויה. לשם כך גם הובא אלינו מעולם אחר ח"כ איתם ש"יעמוד בראש". הבאתו לא הביאה פריחה רק ריב ופרישה. החרד"לניקים נעזרו ב"סקרים" שונים שפורסמו מדי יום בעיתון החד-מימדי "הצופה". יבורך רפאל מרובקה על שהעיז לכתוב את מאמרו ב"הצופה" לגבי האיחוד שהנני מסכים עם כל הנאמר בו.

כל המצדדים ב"איחוד" עם מתנגדיה המוסווים של הציונות הדתית חותמים על חיסול סופי של הציונות הדתית.

עם קום המדינה המזרחי והפועל המזרחי נלחמו רבות בכדי להגיע לביסוס ערכי הציונות הדתית ולשלבם במדינה, והם החינוך, שירותים דתיים בתי-דין רבניים ושמירת השבת.

ארבעת ערכים אלה כיום בשפל המדרגה מבחינת הציונות הדתית וזה הודות לאלה שרוצים להתאחד אתנו.

1. החינוך - הדתי ציוני הולך ונהרס התקציבים מופנים לחינוך החרדי האנטי ציוני.

2. שירותי הדת - מופעלים ע"י לא דתיים ואין תקציבים אפילו לקבורה, אבל יש תקציבים למינויים במועצות הדתיות של מומלצי ש"ס.

3. בתי הדין הרבניים - משופעים בדיינים חרדים (לא ציונים) שספק אם בכלל שרתו את המדינה (בצה"ל).

4. השבת הרוסה - כל ה"פרהסיה" נוהגת כמו אצל הגויים - חנויות ומרכזי קניות פתוחים בשבת בכל מקום ומקום.

לכל אלה זכינו כי אלה שקוראים לעצמם דתיים לאומיים הם למעשה חרד"לניקים, ומעולם לא פעלו לחיזוק החינוך הדתי ציוני או להוציא את השירותי הדת ממחריביה.

על כן כל איחוד אתם יהווה בכייה לדורות עבור הציונות הדתית.

מאז שהתחברנו עם מפלגת תקומה ומולדת (האיחוד הלאומי) שכחנו את נושא הציונות הדתית. הדבר בולט במיוחד בעיתון הצופה שנוסד ע"י הציונות הדתית ונמכר לאחד "הגבירים" ללא הצדקה.

אנו לא נלחמים על החינוך שלנו שזה היה תמיד בראש מעיינינו.

משה שפירא ז"ל והרב מימון ז"ל כל המשברים היו בכדי להגן על החינוך שלנו, כיום יש תקציבים בלי די לחינוך החרדי, גם אגף במשרד החינוך (וגם הקצבות של רשויות מקומיות), וכמובן שיש תקציבים לחינוך ממלכתי - השרה היא שלהם - אבל לחינוך הציוני דתי אין מי שידאג. משעשע לראות איך המפלגות החילוניות נהנות מחברי כנסת בולטים שחינוכם היה אצלנו כיום לדאבוננו אינם זוכרים את מקורם (לדוגמא: "בקדימה" בן ששון שנלר).

המועצות הדתיות שהיו תמיד נשמת הציונות הדתית לשם כך נלחמנו מלחמת חורמה לחוק המועצות הדתיות. החרדים (ש"ס) ועמרי שרון הרסו את המועצות הדתיות לא רק שאין משכורות גם אין תקציב לשירותים, רק לממונים מטעם ש"ס, ויו"ר ההסתדרות - עיני - התגלה כ"נמושה" בעניין השביתה וכל זה כי אין מי שמעוניין בשירותים הדתיים לעם ישראל פרט לציונות הדתית. ש"ס החרדית אין לה עניין לדאבוננו בשירותים לעם ישראל אלא במשכורות לחבריה. בבתי הדין הרבניים אין לציונות הדתית דריסת רגל כיוון שכל המינויים עפ"י הנחייתו של הרב עובדיה יוסף ששונא את הציונות הדתית מאז שהודח מהיותו הראשון לציון.

ישיבות ההסדר סובלות מצמצום תקציבים כשראש אכ"א הוא מכוחותינו קבל את חינוכו אצלנו.

מפוני גוש קטיף הפכו מבעלי רכוש למקרים סוציאליים כולם סובלים מפינוי זה ואף אחד אינו בא לקראתם הרי מדובר באנשים שקיימו בגופם את משנת הציונות הדתית.

נכון קיים "חוק יישוב ההתנתקות" תשס"ה 2005 שבו נאמר יש פירוט של פיצויים עבור מגורים מגרשים ונחלות אבל מי קיבל פיצוי ? כמעט אף אחד מה לגבי אלה שעבדו וזו היתה פרנסתם "זכאים" ל"דמי הסתגלות" מכסימום 5 חודשים ! רק מי שעבד בעבודתו 5 שנים ואח"כ - יוק. ומה לגבי בעלי עסקים הנייר סובל כל פירוט רק לא מיישמים זאת מאז התחברותינו עם תקומה ומולדת אנו עוסקים במה שלא צריך ולא עוסקים במה שצריך.

אולי בכ"ז הגיע הזמן להיפרד.

הציונות הדתית התחילה להיהרס ביום שקלטה לתוכה את הסיעה החד-מימדית "מצ"ד". מאז היה ברור שלמפלגה אין עניין לדאוג לענייני הציונות הדתית אלא לרעיונות ערטילאיים של "צדק מוחלט". מי זוכר היום שהרב חנן פורת הפיל ממשלה ימנית כיוון שלדעתו "הצדק המוחלט" נמצא אצלו. נשארנו עם הרב לוי והוא הביא כ"תנא דמסייע" את אפי איתם. מי היה צריך אותו במפד"ל? מה הוא מוסיף לציונות הדתית? כלום. אבל הוא סייע לחד-מימדיות של הרבה, עד שהגענו לפילוג. אלה הביאו בסופו של דבר לאיחוד עם יתר החד מימדיים, שאין להם שום עניין בציונות הדתית ואינם פועלים כלל לטובתה. היחידי שפועל ממש למען הציונות הדתית הוא חבר כנסת סלונימסקי.

החד-מימדיות הרסה לנו את ההתנהגות הנכונה בפינוי גוש-קטיף. למדנו אצל יעקב (פרשת "ויצא"), כשהגיע למצב של מצוקה הוא החליט על שלושה דברים:

1. דורון

2. תפילה

3. מלחמה

אילו עשינו כמותו מפוני גוש קטיף לא היו נהפכים למחוסרי כל. אבל הפוליטיקה החד-מימדית של "צדק מוחלט" גרסה רק מלחמה ועכשיו יש לנו ציבור שלם חסר בית ועבודה ציונית-דתית של 30 שנה ירדה לטמיון רק בגלל התפיסה החד-מימדית. לדאבוני, התסריט הזה הולך לחזור על עצמו בגדה - נבחרו אנשי יש"ע השייכים לעולם החד-מימדי. אם ח"ו נעמוד שוב בהחלטת הרוב השמאלני נגדנו - הם ינהגו כמו שנהגו בגוש קטיף, וחבל.

הציונות הדתית האמיתית צריכה לדעת שהאיחוד שנפלנו בו אין לו ולא כלום עם ציונות דתית והוא מהווה ניצול של בוחרי הציונות הדתית לטובת המטרות החד-מימדיות. לדעתי, המפד"ל "אבדה עצמה לדעת" והפתרון לציונות הדתית הוא להקים סיעות דתיות בכל מפלגה ציונית. כי אם ח"ו ישתלטו החרדים על הדת במדינה לא יהיה לנו עם ישראל, אלא פילוג בעם.

מה שמאיים על חיסול הציונות הדתית היא ה"התחרדלות".

כידוע, מדיניות ה"התחרדלות" אינה "לדרוש" בבת אחת, אלא שלבים שלבים. (כך נהגה תנועת הנוער החרדית "עזרא" כשניסתה למשוך בנות ציוניות לרשתה דרך השרות הלאומי). קודם כיסוי ראש לכל אישה, אח"כ הפרדה בישיבה באולם הרצאות, אח"כ הפרדה בשמחות (אין להושיב בעל עם אשתו באותו שולחן).

השלב הבא הוא שהרבנים יפסקו בעניינים פוליטיים - כנהוג אצל החרדים. הרב מימון ז"ל, בזמנו, התנגד, ובצדק, שרבנים יפסקו בנושאים פוליטיים. כשהייתה בעיה הלכתית ספציפית - פנו לרבנות הראשית (הרב הרצוג ז"ל). למשל, בעניין החוקה עם קום המדינה, ואילו החרד"לים רוצים לכופף אותנו בכל ענייני החיים לרבנים, ודרכם להפוך את הציבור ללא ציוני, או אפילו אנטי-ציוני. כל רב יודע מהי "דעת תורה" בעניינים פוליטיים או התנהגותיים. למשל, מה עניינו של גאון מסוים בענייני פוליטיקה - הוא עצמו בא מהעולם החרדי ובבחירות האחרונות סירב להוציא "קול קורא" לטובת המפד"ל - כנראה שהיא לא חרדית מספיק לטעמו.

חלק מילדי הציונות הדתית נגזלו ע"י החרדים. בית ספר ממ"ד נהיו חרדים ע"י הוספת השם "תורני", וכן הורים, מתוך חוסר הבנה שולחים את ילדיהם ל"חדרים" - אולי ילמדו שם יותר. האמת היא שלומדים שם פחות, כי בעולמנו מי שאינו יודע את "הוויות העולם הזה" (כפי שהרמב"ם פוסק לגבי דיינים) אינו יכול אח"כ להקים משפחה, להתפרנס ולעסוק ביישוב של עולם כציווי הקב"ה "לשבת יצרה".

השלב הבא: פירוק בנ"ע ע"י ההצעה להפרדה. לדאבוננו, הרבה רבנים המתפארים באצטלה של ציונות הם למעשה "חרדים בצביעות" ומן הראוי להתרחק מהם. כל מה שהם מתכוונים הוא לפרק את הציונות הדתית. ביום שתנועת הנוער בני עקיבא החליטה על הפרדה היא איננה יותר תנועה ציונית, אלא חרדית, ולא עוד מי שמצדד בהפרדה שלא יאשים אלא את עצמו אם יימצא שבתו, בהגיעה לפרקה, אינה מוצאת חתן, אלא צריך לבזבז כסף על שדכן. זה מתאים לחרדים ולא לנו.

מר"ן הרב קוק זצ"ל והרבנים זוננפלד וחרל"פ זצ"ל הסתובבו בקיבוצים החילוניים ולא ראו בזה שום עיסוק באיסור לשם קירוב העם. (מתי נראה את הרבנים הראשיים ורבני הציונות הדתית אמיתיים מסתובבים בקיבוצים חילוניים ובישובים חילוניים). ואילו החרדליזציה עוסקת בפילוג העם והרחקתו מחלקי העם האחרים.

ב"הצופה" יש המהווים שופר לחרדליות במסווה של "דעת תורה". הגיע הזמן שקוראי "הצופה" ידעו להבחין בין ציונות לחרדליות.

הגיע הזמן ששלומי אמוני הציונות יפסיקו לבלוע דברי אלה שיודעים מהי "דעת תורה" רק בענייני פוליטיקה.

כמה מילים על "המפחידים" למיניהם. באחרונה נתגלה למישהו ב"הצופה" שהפרדה זו - "צניעות" לא מיניה ולא מקצתה. להפך - כל פסיכולוג יודע שאין קשר בין הדברים, בקרוב יוציאו עוד איזה מעשה הפחדה, העיקר להפוך ציונות לחרדליות. קודם בהתנהגות ואח"כ - אידיאולוגית. אנא אל תבלעו את דברי ההבל של המתחרדים.

אחרי הבחירות הקודמות נפל עלינו מבול של מאמרים. מצד אחד, אלה ש"שמחים" לחיסולה של הציונות הדתית, כמו פרופ' יצחק סגל, ויש כאלה המנחמים את עצמם ב"דיאלקטיקה" כמו יונה גודמן, חיים נחתומי, מוטי זפט ואלישע נחמני, ויש הכואבים את חיסולה של הציונות הדתית כמו רפאל מרובקה ויצחק אגסי, ואני מצטרף אליהם.

המושג "מחנה לאומי" הוא מושג מכשיל. מי נמצא בו? הליכוד והאיחוד הלאומי. זה מחנה? ליברמן לא נמצא בו כי מדובר באופורטוניסט שהולך לאן שכדאי לו.

"מחנה השמאל" - כידוע המושגים ימין ושמאל לקוחים מתפיסה כלכלית - האם השמאל הוא סוציאליסט? במילא כל המושגים אינם נכונים, אבל מושג אחד היה נכון: הציונות הדתית שהייתה המפד"ל.

שתי "סיעות" הרסו את המפד"ל - מצ"ד וסיעת "הצעירים". הראשונים אידיאולוגית, השניים מתוך חמדנות. הרב יצחק לוי רצה מאז ומעולם שהמפד"ל תתגמד. כבר בדצמבר 2004 הוא אמר: ..."גם פתרון לבעיית "שלום בית" במפד"ל, יבוא בדמות מהלך חדשני גדול של אחדות עם מפלגות תקומה ומולדת..."

פירושו לחסל את המפד"ל ולהתחבר למפלגות שאין להן שום קשר לציונות הדתית, אבל הוא קורא להן "מפלגות דתיות לאומיות".

"...לאחר 20 שנות פעילות בשורות המפלגה, הוא חש כי עליו לעשות מעשה, שייתכן שישנה את מערכת חייו הפוליטית. מנוי וגמור עמו להוביל, לקדם ולדחוף את מהלך האחדות של המפלגות הדתיות לאומיות..."

כבר אז ישב עם "האיחוד הלאומי".

"...ואני ממשיך לבחון את הדברים. אני יושב עם חברים שלנו וגם עם אנשי האיחוד לאומי בשביל להבין טוב יותר את עומק הדברים והיכולות".

בכדי לחסל את המפד"ל הרב לוי הביא את איתם, שלא היה לו, עד כמה שזכור לי, שום קשר לציונות הדתית. הבאתו למפד"ל הייתה, לדעתי, בכוונה תחילה בכדי לחתור נגד המפד"ל ולהכריחה לעשות איחוד.

עזיבתם של הרב לוי וח"כ איתם את המפד"ל ל"רשימה עצמאית" הייתה לדעתי אונאה! הם נבחרו ע"י חברי מפד"ל בשביל להישאר במפד"ל ולא לקחת איתם את המקומות של המפד"ל בכנסת, וכן את המימון - זה לא הולם מי שיש לו תואר רב.

הרב לוי הזכיר בריאיון ב"הצופה" משנת 2004 שרצה להגדיל את הציונות הדתית מעבר ל9- חברים שקיבלו בזמנו.

לא קיבלנו רק 9, קיבלנו 12 לפני כן, אלא שאז הייתה הנהגה אחרת ועסקנים אחרים. בראש עמד ד"ר בורג ז"ל, שהיה חכם ובר-אוריין ואת הבחירות הנהיג בן-נתן ז"ל, שעשה ימים כלילות לטובת המפלגה וחבריה. לסיעת הצעירים, לעומת זאת, הייתה חמדנות. הם רצו לשלוט במפלגה מבלי להשקיע. על כן הם הציעו להעמיד את הרב דרוקמן כשני במקום זבולון המר ז"ל, כשכוונתם הייתה, כפי שהציגו זאת, "רשימה לכנסת" - כמו בקבוק. הרב דרוקמן הועמד שני בכדי "לדחוף החוצה" את ד"ר בורג, וטוב שזה לא הצליח, כי הרי אותו הרב דרוקמן, כשלא נבחר ע"י המרכז לרשימה בכנסת מאוחרת יותר, הקים את "מורשה" עם אגודת ישראל ושכח מהציונות הדתית.

סיעת הצעירים הגיעה לשלטון במפד"ל ללא בחירות פנימיות. בפעם היחידה שהשתתפו בבחירות, ב"ועדת סינרמה", קבלו רק 10% אחרי שרקדו על השולחנות. משה שפירא ז"ל הוסיף להם משלו 2-3%. לאחר מכן במקום בחירות עשו הסכמים על חלוקת האחוזים במפלגה. בתחילה עם סיעת אבוחצירא ואח"כ עם סיעת מצ"ד. מצ"ד זו, בה הפיל הרב חנן פורת ממשלה לאומי. כל עניין הציונות הדתית לא עניין אותם.

מתוך ניסיונם בהסכמים בתוך המפלגה הלכו גם כאן להסכם בין המפלגות. אלא שכאן הרב לוי ואיתם היו לצד האיחוד הלאומי ואילו אנו הפסדנו מה שהיה לנו לטובת החד-מימדיים. מימ"ד פרשו בזמנו כי לא היו מוכנים לחד-מימדיות שהוביל הרב יצחק לוי, ועתה פרשו חברים ותיקים אחרים. אני הייתי נגד האיחוד וכתבתי על כך בזמנו אבל אחרי שהאיחוד הוקם המלצתי להצביע עבורו. נדהמתי כשחברים ותיקים אמרו לי שלא יצביעו עבור המפלגה המאוחדת כי אין בה ציונות דתית. מי מחברי האיחוד הלאומי דאג אי-פעם לעניינים דתיים. היחידים שדאגו לעניינים שלנו - ח"כ פינקלשטיין ושאול יהלום - הם בחוץ.

רק הקב"ה ידאג לנו, בעוד שלפני השלטון של "הצעירים" במפלגה הוקמו מוסדות עבור הציבור הדתי-לאומי.

מאז שהשלטון בידם המפלגה לא הקימה כלום. למשל, מוסדות "תפארת בנים", שכיום הם בשליטת סיעת "הצעירים", הוקמו ע"י בן-נתן ז"ל והם רק נהנים מזה.

אולי הגיע הזמן להקים מפלגה ציונית דתית אמיתית חדשה, שלא תהיה חד מימדית.

דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית