דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

לא רפורמי ולא צייד מכשפות

כ"ד כסלו תשס"ו

בעולם החרדי אינם מתווכחים רק "זורקים בוץ" על המתנגדים. שני מאמרים שהופיעו באחרונה ב"הצופה" משתמשים באותה טכניקה.

נתחיל במאמרו של שגי רז, מהי "הרפורמה" בטענתו של איזי ליבלר שההתחרדות היא סכנה לציונות הדתית. מאחר ואני בקי בנושא ההתחרדלות זה שנים הנני מסכים לכל מילה שנאמרה ע"י ליבלר, ועלי להוסיף הרפורמה האמיתית שיש להתרחק ממנה הם החרדלניקים. כל מטרתם היא לחסל את הציונות הדתית ולבוא במקומה כמובן שאין פשוט מלטעון "אנו טובים יותר, אנו דתיים יותר" לא מיניה ולא מקצתה. כל הפסיקה החרדלית מטרתה להרחיק מה יותר שלומי אמוני ישראל מהציונות. לדוגמא: הגאון אליהו שהוא גדול בתורה אבל מה לו ולציונות - כמובן שהפסיקה המדינית שלו תהיה אנטי ציונית מוסוית. כשבאו בזמנו להרב מימון ז"ל ורצו להכריח אותו ללכת בדרך מדינית מסויימת בשם ההלכה, אמר שאין היום "אורים ותומים" ואין סנהדרין שיש לשאול בעצתם במילא כל פסקי הלכה בענינים פוליטיים הם הלכה, ואין מורין כן.

רז גם "יודע" מדוע הקב"ה בחר בעם ישראל. דעותיו כמובן נוגדות את דעת הרמב"ם "במורה נבוכים" (פרק כ"ח) האומר: "שהתורה מסרה לנו רק את הנקודות הבסיסיות כגון מציאותה" ואילו לידיעת הדברים הללו באופן יסודי דרושים מדעים הכשרתיים רבים ולימוד ממצה... הזלזול של רז בדרישת החינוך של ליבלר היא מקוממת. שיגיש בטרמינולוגיה חרדית מודרנית אינה מוסיפה שכנוע. מה פירושו זרם מקורי אורתודוקסי של היהדות. זהו נוסח הגובל בנצרות גם אצלם יש "אורתודוקסים" "פרוטסטנטים" ועוד. מה זה המושג "כנענים דוברי עברית" השפה לא נוצרה רק בשביל לבזות למי שאינו מסכים להשקפתו. ומשהו על אפיקורסות הרמב"ם אומר בהלכות מלכים (יב-א): "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג.

ב. אמרו חכמים "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד"

דוקא הרמב"ם הוא בדעתו של איזי ליבלר.

ועתה למאמר של הרב שילה. אתחיל כמוהו שיבח את איזו ליבלר "שהוא עתיר זכויות בחינוך היהודי באוסטרליה". גם הרב שילה הוא עתיר זכויות בחינוך בא"י. רק בנושא החרדליות הוא טועה, והנני מרשה לעצמי לאמר - מתוך תמימות.

חרדליות זוהי מגמה של אנטי ציונות מוסוית. מי שהביא לצמיחת החרדליות במפד"ל זוהי סיעת מצ"ד כשהרב דרוקמן לא נבחר בזמנו במקום ריאלי ברשימת המפד"ל לכנסת מיד הקים רשימה עם החרדים (ורדיגר) העיקר להיות בפנים. שגיאתה של המפד"ל שקלטה אנשי חוץ ונתנה להם מקומות בכנסת אחרי כשלון רשימת "ורדיגר" . חברי כנסת של מצ"ד לא תרמו כלום לציונות הדתית רק לעצמם. הרב חנן פורת הפיל ממשלה לאומית כי כך היה טוב עבורו, שיגידו עד כמה הוא צמוד לאידיאולוגיה גם אם זה הורס את הציונות הדתית. הרב דרוקמן והרב לוי כל השנים שישבו בכנסת לא תרמו כלום לציונות הדתית (כיום יש לנו לפחות שני חברי כנסת פינקלשטיין וסלונימסקי שמשתדלים לעשות לציונות הדתית. אז כפי שליבלר אמר היו עסוקים בחד-מימדיות. כתבתי בזמנו מאמר ב"הצופה" עד כמה החד-מימדיות מביאה עלינו רק אסונות. לדוגמא: למדנו מיעקב אבינו שכנגד "עשיו" יש ללכת בשלושה דרכים דורון, תפילה, מלחמה, ואילו החד-מימדיים לא ראו זאת אלא רק אחד מהשלושה כי בחד מימדיות יש רק קול אחד, קולות נוספים פסולים, למה הגענו? עשרות אלפי משפחות שלומי אמוני ישראל סובלים סבל בל יתואר ואין עם מי לדבר. אבל אילו היו "מדברים" לפני הפינוי וקובעים "מה יקרה אם חו"ח".... אבל זה אינו לפי כבודם של החד-מימדיים כי להם חשוב להיות "צודקים" אבל לא חכמים. הרס שירותי הדת במדינה הוא הודות לאנשי מצ"ד - משרד הדתות נהרס כליל בתקופתו של הרב לוי - כיום אין שירותים דתיים - יש רק מקומות למשרות שאנשי ליכוד תומכי הצדיק עומרי.

השבת נהרסה כליל לא רק חנויות ומרכזי מסחר פתוחים בשבת, מי שבא לאילת למשל בשבת בטוח שנקלע לעיר גויית במובהק שאין בה זכר לענין יהודי. המפד"ל לא עסקה בנושא השבת כי חשוב יותר ענין השטחים.

נכון דברי הרב שילה "המפד"ל היתה מאז ומתמיד מותקפת על פעילותה למען הציבור הדתי ולמען דמותה היהודית של המדינה. אלא שזה נפסק עם הצטרפות חברי כנסת ממצ"ד לרשימת המפד"ל. המפד"ל הפסיקה לפעול עבור הציבור הדתי ציוני והן למען דמותה היהודית של המדינה. הרב שילה שוכח שכל העיסוק שהוא מתאר היה לפני מצ"ד החרדלית שהביאה למפד"ל את חבריה מ"פא"י" הלא ציונית, אפילו את תנועת הנוער "עזרא" הלא ציונית של פא"י הביאה מצ"ד למפד"ל שתדאג לתקציבים עבורה. שר החינוך המנוח דאג אמנם לחיים חפר לפרס ישראל - אבל בתקופתו מי שלא היה שייך ל"סיעת הצעירים" במפד"ל לא לקק דבש. בזמנו במשרד החינוך אברהם רון ז"ל ראש החמ"ד היה צריך לעזוב לפני הגיעו לפנסיה כי המר ז"ל רצה את המקום לאיש סיעת הצעירים.

החרדלניקים אין להם שום ענין במדינת ישראל הציונית - יש להם ענין לחסל את המפד"ל הציונית וקל מאד להתחבא מאחורי "רבנים פוסקים". האם "פוסק הדור" של החרדים ג"כ דעתו כ"פוסק מצ"ד והחרדלניקים". אפילו אלה שמסתמכים על הרב צבי יהודה קוק זצ"ל אינם מגלים אמיתות שנאמרו על ידו במפורש, רק פרשנות שתואמת דעת המצ"דניק. שמעתי תורה מהרב צבי יהודה זצ"ל הרבה שנים לפני שהפוליטרוקים של מצ"ד אמצוהו כדוברם. מעולם לא שמעתי ממנו מה שהמצ"דניקים אומרים בשמו ויכולים להעיד על כך כל אלה ששמעו תורה מפיו בזמנו.

אני מצטער שהרב שילה מביא דוגמאות שאינן סותרות שהחרדליות היא אסון לציונות. הרב גורן זצ"ל וגם עגנון ז"ל היו ציונים ומותר להם להביע דעתם גם בעניני הלכה וכמובן כך גם פרופ' אומן. לשאול אדמו"רים ופוסקי הדור בעניני מדיניות זוהי דרך חרדית. הרב מימון ז"ל אמר בזמנו שאם תעמוד בפניו שאלה הלכתית מובהקת ילך לשאול את הרבנות הראשית. ולא כל מיני פוסקים למיניהם שפסקיהם אמנם מסתמכים על הרמב"ם והשולחן ערוך אבל הכרעתם היא פוליטית. התלמוד הוא ים גדול שכל פוסק יכול למצוא בו את מבוקשו. הרב צבי יהודה זצ"ל כשבאו אליו שיפסוק הלכה, שלח את המבקשים את הכרעתו לרבנות הראשית כי ממונים על נושאים ציבוריים, לפי שיטת החרדים כל מי שמקובל עליהם יכול לפסוק - לא כך היא שיטת אלה

שמאמינים ב"אתחלתא לגאולה".

נכון אסון גוש קטיף - הוא אסון שנפל רק על הציונות הדתית כי היא היחידה שמבצעת התיישבות ציונית (ולא נדל"נית) כמו הקיבוצים. אבל לטעון שיש לקבל פוסקי הלכה פוליטיים זה לא מתיישב עם ציונות דתית.

המושג חרדי לאומי נוצר בתנועת הנוער החרדית "עזרא" כשהם החליטו לגזול בנות של השירות הלאומי מבני-עקיבא בשביל להקים במקום זאת סניפי "עזרא" הם שינו את הלוגו שלהם במקום תנועת נוער "חרדית" הם הוסיפו המילה "לאומי" בכדי להטעות את העולם הציוני כאילו מדובר בתנועת נוער ציונית. ואמנם הם הצליחו - הורים חשבו שאם הם שולחים את בנותיהם במקום לאגודה להתנדבות בעם לשרות לאומי של "עזרא" (היום אגודת עמינדב) הבנות "שמורות יותר". כמובן שאין לזה שחר - מה שכן בנות בני עקיבא (הציונית) הקימו סניפי "עזרא" ונסגרו סניפי בני עקיבא (לדוגמא: מעלות). המילה "לאומי" הוספה בכדי להשיג רווח "פוליטי" וזה לא השתנה עד היום החרדלים יש להם מטרות פוליטיות במסווה של דתיות יתר. בנוסח ינאי המלך: "אל נפחד מהחרדים אל נפחד מהחילוניים רק מהצבועים. דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית