דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

התלמוד כהוויתו

מאת הרב יהודה פרומן

מוסמך לדיינות וחוקר במכון כת"ר

לכלכלה על פי התורה.

מהדורה שנייה

הספר התלמוד כהווייתו מתמודד עם שיטת השלבים-תאוריית השכבות,בעשרות השנים האחרונות, המחקר עוסק בחקר התהוות התלמוד הקיים בעיקר באקדמיה. שאלות החקר המועלות ע"י החוקרים בהחלט ראויות לדיון מעמיק, אלא שרבות מן התשובות שניתנות במסגרת האוניברסיטה אינן תואמות את הנחות היסוד של היהודי המאמין, ההנחה היסודית של כל יהודי מאמין היא קדושת התלמוד "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים..." עד רב אשי ורבינא. המחקר האקדמי לעומת זאת אינו מקבל את הנחת הקדושה של התלמוד מתוך כך הוא מנסה לקשור את ההלכות המובאות בו להשפעות תקופתיות שונות. בחיבור זה ברצוני להתמקד בעיקר בטענות שמעלה "תאוריית שכבות" בחקר התלמוד ולהציע אלטרנטיבה המבוססת על האמונה בקדושת התלמוד מהי תאוריית השכבות? חלק מן החוקרים מתאר את התלמוד כיצירה אנושית שהתפתחה רבדים רבדים כל שבין שכבה לשכבה אין המשכיות רצופה פעמים שאין חכמים השייכים לשכבה אחת מבינים את דבריהם של הקודמים להם ופעמים שהחכמים מן השכבות המאוחרות מפרשים את דברי הקדמונים פירוש חופשי שכלל לא עלה על דעתם של אלו. שכבות היצירה התורנית כוללות לדעת הוגי התיאוריה הזו את ספרות התנאים, ספרות האמוראים, ספרות בעלי הסתמא לתלמודה, ספרות רבנן סברואי ולדעת חלק מן החוקרים אף את ספרות הגאונים.

בחיבור זה ברצוני להציג משנה סדורה של תפיסת האמונה להתהוות התלמוד התפיסה עולה מן התלמוד עצמו ומדברי חכמים גאונים, ראשונים ואחרונים. ברקע הדברים שלוש טענות עיקריות: התלמוד אינו יצירה ספרותית, או לקט ספרותי אלא יצירה משפטית של הסנהדרין בצורותיה השונות שנערכה בצורה מכוונת ומדוקדקת בידי רב אשי ובית דינו במגמה לברר את כל המסורת להכריע בניהם ולפסוק את ההלכה.

בהתאם לכך התלמוד הוא יצירה אחידה דעותיהם של חכמי התלמוד מן הדורות שקדמו לרב אשי מובאות בתלמוד בתור חלק מן הדעות הנשמעות בבית הדין הגדול שמכנס רב אשי וממנו יוצאת הוראה לכל ישראל.

בתלמוד שלושה חלקים: הוראות, סברות ופירושים האמוראים עסקו בכל שלושת החלקים. חלק ההוראה שבתלמוד נחתם בסוף תקופת האמוראים ורבנן סבוראי עסקו רק בחלק בסברות ובחלק הפירושים, שני חלקים אלו נחתמו אף הם לאחר מותם של רבנן סבוראי זוהי התורה שבע"פ הנתפסת כיצירה כללית של כנסת ישראל, התוספות המאוחרות יותר אף הם הוכנסו לגירסת התלמוד בכתבי יד ובדפוסים שונים ואינם חלק מהתלמוד ויש להתייחס אליהם כשאר פירושי הגאונים, ברצוננו להדגיש שמטרתו של מאמר זה אינו פולמוס אישי ואין לנו עניין להתפלמס עם חוקרי האקדמיה יתר ע"כ יתכן שהצלילים הצורמים הנשמעים לאוזנינו מכיוון האקדמיה אינם פרי שמיעתנו הלקויה בבחינת "צל הרים כהרים" ואפ"כ מאחר שרבים חובשי ספסלי בית המדרש רואים את הצללים כהרים יש מקום ללבן את הדברים, אין אנו מתפלמסים איפה עם אנשים אלא עם טענות זאת ועוד כאשר נעלה טענות שונות בשם המחקר התלמודי ננסח אותן כפי שאנו מבינים אותן אם הבנתנו לקויה ואין מי שטוען אותן בכלל מה טוב, אולם, גם אם הן נטענות ע"י חלק מן החוקרים בלבד יש מקום להתייחס אליהן.

אנו תקווה שיהיה בדברים בכדי "לסייג את הגבולות להבחין עד היכן צריכה להגיע יד השינוי של ההכרות החדשה בצדק והיכן הוא המקום ששם כלה כוחן".

הזמנות בטלפון 0526256995

דף הבית של דב פרומן

דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית