דף הבית של דב פרומן
עו"ד   דב פרומן

יסוד השירות לאומי

בשנת 1969 התעוררה הבעיה הפוליטית להפעלת חוק השירות לאומי לשנת 1953 כלפי הבנות הדתיות לחייבם ללכת לשירות לאומי כפוי.

שני שרים פעלו במרץ להפעלת חוק שירות לאומי ולחצו על רהמ"ש דאז גולדה מאיר להפעיל את החוק כלפי בנות דתיות.

זה היה השר קול מהליברלים העצמאיים והשר של מפ"ם באותם הימים.

בזמנו הייתי יועצו של שר הסעד חזני ז"ל, כשקראתי על לחצי השרים כלפי הקואליציה בעניין בנות דתיות כתבתי "נייר עמדה" ובו פרטתי מהי הדרך לטפל בנושא זה והיא:

להקים אגודה של אנשים דתיים שיפעילו את ההתנדבות על בסיס התנדבותי (הרבנות הראשית חתנגדה להפעיל שירות לאומי על בסיס כפייתי שדומה לצבא).

כתבתי "נייר עמדה" ושלחתי זאת ללשכת השר חזני ז"ל.

יצאתי למילואים ובאחד מימי שישי באמצע המילואים המטכ"ל חיפש אותי והודיע שהשר חזני על קו הטלפון כשהגעתי אליו לטלפון הודיע לי השר חזני שביום ראשון עומד לעלות בממשלה לסדר היום הפעלת חוק שירות לאומי מה עושים?

הודעתי לו שאין לו על מה לדאוג מפני שיש על השולחן תיק עם "נייר עמדה" שכתבתי איך לטפל בנושא ותוך כדי דיבור איתי קרא השר למזכירו עמ"נ שיצלם את "נייר העמדה" שכתבתי כדי שיחולקו בשעת הדיון לחברי הממשלה.

ביום ראשון בזמן הדיון החליטה הממשלה להקים ועדה לבחון את כל הנושא של "הפעלת חוק שירות לאומי",

השר חזני ז"ל שלח אותי כמובן כדי ליצגו בוועדה, הוועדה התקימה במסגרת משרד העבודה דאז יו"ר הוועדה היה סגן אלוף צצי'ק ממשרד העבודה והשתתפו בו :

סמכ"ל משרד החינוך

אחות ראשית של משרד הבריאות

נציג השלישות הצבאית בצה"ל

ואנוכי ממשרד הסעד

בהגיעי לוועדה חילק לנו סגן אלוף צי'צק "נייר עמדה" שלו שבו נקבע שמקיימים לשכות גיוס לבנות שירות לאומי להפעלת שירות לאומי.

והציע לנו לחתום ולשתות קפה וגמרנו לעבוד.

אני עיכבתי את החתימה והתחלתי לטעון שכל המהלך שגוי.

סגן אלוף צי'צק תקף אותי באומרו שלא יתכן ש45% מהבנות ישתחררו על בסיס דתי.

השבתי לו: שאני מציע לבדוק נתון זה.

ואמנם סגרנו את הישיבה ודרשנו מנציג השלישות שיודיע לנו מהם המספרים המדוייקים?

בישיבה הבאה איש השלישות חזר ואמר " שאני צדקתי" שמסיבה דתית משתחררות רק 15% ושאר המשתחררות הן דפ"ר נמוך שבין כך צה"ל לא מעוניין בהן.

המשכנו להתווכח ובסוף שלושה חברי וועדה האחרים חתמו על נייר העמדה של סגן אלוף צצי'ק, אני הודעתי שאני מסתייג ובקשתי לרשום את הסתייגותי שקבע שיש להקים אגודה שתפעיל את השירות לאומי על בסיס התנדבותי וממילא לא תהיה לרבנות הראשית טענה בדבר כפיה.

חזרתי לשר חזני הבאתי לו את ההחלטה ואמרתי לו שעד עכשיו זו הייתה העבודה שלי שעשיתי ומעתה זה עניין פוליטי שעל השרים הדתיים לטפל בזה. והצעתי לו לקבוע פגישה עם הממונה על "המטבח" שהוא שר המשפטים שפירא של ראש הממשלה שבו דנו שרי מפא"י בעניינים פוליטים.

ואומנם שלושה שרים חזני, וורהפטיג, בורג ואנוכי הסברנו לשר שפירא את עמדתינו וביקשנו שיפעל אצל רהמ"ש להחליט על הקמת אגודה , וולנטרית השר שפירא הסכים איתנו אבל אמר איך אני משפיע על רהמ"ש גולדה מאיר?

אמר לו השר חזני אגיד לך מה אמר הבחור הזה (אנוכי): "קודם זה היה עניין של הוועדה אח"כ זה עניין פוליטי שלנו ולשכנע את רהמ"ש זה עניין שלך" וכך שבוע אחרי זה התקיימה ישיבה בממשלה בנושא, שגם אני השתתפתי בה ושם היה ויכוח עם השרים קול והשר ממפ"ם ולבסוף הממשלה החליטה ע"פ המלצתי לאשר "הקמת אגודה שתפעיל את השירות הלאומי על בסיס התנדבותי".

ובכדי לתת סיפוק למתנגדים ההחלטה קובעת "שהנושא יבדק בעוד שישה חודשים".

כשיצאנו מישיבת הממשלה אמר לי השר חזני: דב תראה בעוד שישה חודשים נצטרך לטפל שוב בנושא.

אמרתי לו: חזני תהיה רגוע במדינת ישראל "כל דבר זמני הופך להיות קבוע".

והנה אנחנו 38 שנים לאחר הקמת האגודה והשירות לאומי הולך ופורח ואפילו עבר למגזרים שהתנגדו לשירות הלאומי.

דף הבית של דב פרומן


דב פרומן, עו"ד ונוטריון

רח' שמאי 15, ירושלים 94631

טלפון: 02-6256995

פקס: 02-6248050

דוא"ל: froman@bezeqint.net

בחזרה לדף הבית